Vinden

Så olik den är

mjuk, smekande

varm och öm

stormande, slitande, piskande

och stiltje stannar upp

©anne

1989-12-28

Annonser